دیپلم آسان -ارزان-راحت

                                                 غیرحضوری-حضوری

                                      تمام سنین-تمام رشته ها

مدرسه دخترانه آموزش از راه دوربینات

فرصتی ویژه برای

1-دانش آموزانی که به دلیل ازدواج قادربه حضوردرمدرسه روزانه نیستند.

2-دانش آموزان کار

3-افرادبانیازهای ویژه

4-افرادی که برای بازنشستگس به دیپلم نیاز دارند.

5-مردودین وبازماندگان ازتحصیل

قائم شهر-خیابان جویبار-خزر14-مدرسه بینات

01142072718-09186517741

منبع : مدرسه آموزش از راه دور بینات قائمشهر | بزرگسالان
برچسب ها :