بزرگسالان-متأهلین-بازماندگان از تحصیل

                             دیپلم -پیش دانشگاهی بگیرید

                  مدرسه دخترانه بینات

(تجربی-ریاضی-انسانی-کاردانش:تصویرسازی کامپیوتر-گرافیک رایانه-حسابداری مالی-مدیریت خانواده-کشت گیاهان دارویی-تولیدنهال)

قائم شهر-خیابان جویبار-خزر14-مدرسه بینات

09186517741-01142072718

 

منبع : مدرسه آموزش از راه دور بینات قائمشهر | از راه دور در از راه دور دیپلم بگیرید
برچسب ها :