دیپلم آسان-ارزان-غیرحضوری

ازهفتم تا دوازدهم

نظام قدیم-نظام جدید

انسانی-تجربی-ریاضی-کاردانش(تصویرسازی کامپیوتر-حسابداری مالی-گرافیک رایانه-مدیریت خانواده وبرنامه ریزی-تولیدنهال-کشت گیاهان دارویی)

درکمترین زمان-کمترین هزینه

فرصتی ویژه برای بازماندگان ازتحصیل

قائم شهر-خیابان جویبار-خزر 14(کوچه شفا) شیفت بعد از ظهر مدرسه شهید بهداشت

تلفن:01142072718-09186517741

منبع : مدرسه آموزش از راه دور بینات قائمشهر |آموزش آسان-الکترونیکی_غیرحضوری
برچسب ها :