فردا دیراست......

 

ازهمین امروز ثبت نام کنیم

باهرشرایطی که دارید 

دیپلم آسان -ارزان -راحت بگیرید.

ازهفتم تا دوازدهم-پیش دانشگاهی وکاردانش

مدرسه آموزش ازراه دوربینات

قائم شهر-خ جویبار-خزر14(کوچه شفا)-شیفت بعدازظهر مدرسه شهید بهداشت-مدرسه بینات

 

تلفن-01142072718-09186517741

منبع : مدرسه آموزش از راه دور بینات قائمشهر |چراترک تحصیل؟؟
برچسب ها :